Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Vừa nhìn là đã muốn địt em