Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Thổi cái kèn siêu to khổng lồ