Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Móc liên tục với lồn em hàng xóm